SportNoord bijeenkomst 13 februari

Beste collega’s,

Graag nodigen wij jullie uit, op woensdag 13 februari, voor de eerste netwerkbijeenkomst van Sportnoord van 2013. Op deze avond willen wij jullie graag informeren over de onderzoek- en behandeltechnieken volgens het Maitland Concept m.b.t de Neurodynamica. Om de netwerkbijeenkomst zo praktisch mogelijk in te richten zullen wij twee casussen bespreken en demonstraties geven van neurodynamische onderzoek- en behandeltechnieken. Uiteraard worden deze technieken ook geoefend!

Agenda:

19:30-20:00    Opening; woord van welkom en huishoudelijke mededingen van de voorzitter

20:00-20:15    Introductie Maitland Concept MT en Neurodynamica

20:15-20:45    Casus bespreking onderste extremiteit

20:45-21:00    Pauze

21:15-21:45     Demonstratie en oefenen neurodynamische technieken o.e.

In verband met de beperkte ruimte stellen wij jullie opgave voor deze bijeenkomst (per mail) op prijs. Graag tot ziens op 13 februari 2013! 

Met vriendelijke groet,
Audrey Middendorp en Anouska Koopman