RADAR-studie symposium

Beste collega’s,
Na een zeer succesvol symposium in mei 2014 waarbij we helaas een aantal mensen moesten teleurstellen wegens het bereiken van het maximale deelnemers aantal hebben we besloten nogmaals een interessant symposium te organiseren. Dit maal met als onderwerp ‘multiligamentair letsel van de knie’. Om deel te nemen aan dit unieke ‘hands-on’ gerichte symposium kun je het bijgevoegde inschrijfformulier invullen en mailen naar: l.t.b.meijer@umcg.nl.
Mede omdat er ook nu weer een groot pracktisch deel in verwerkt zit, is er gekozen voor een maximaal aantal deelnemers van 80 personen en dit zal geschieden op basis van volgorde van aanmelding. Wacht dus niet te lang met inschrijven als je interesse hebt. Vol=vol
We zien u graag op maandag 3 November! Klik hier voor het programma en het inschrijfformulier RADAR Knee symposium 2014.
Met sportieve vriendelijke groet mede namens Florian van der Hoeven,

Leon Meijer
Ms Sportfysiotherapeut
Sportmedisch Centrum UMCG

Universitair Medisch Centrum Groningen
Huispostcode BB58
Postbus 30.001

9700 RB Groningen
( (050-36)17700
* l.t.b.meijer@umcg.nl
, Triadegebouw 23 

www.umcg.nl
www.sportgeneeskundegroningen.nl
twitter: leonmeijer2009
twitter: SMC_UMCG

Regiocoach Groningen | Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Sportgezondheidzorg (NVFS)
Docent Master Physical Therapy in Sports Npi/Avans+